Filmový festival Kyjograf se koná v prostorách
Kina Panorama Kyjov.

Kino Panorama Kyjov

Svatoborská 671/19, 697 01 Kyjov

+420 733 644 494

festivalkyjograf@gmail.com