Náš tým

Šéfová, koncepce festivalu - hudební dramaturgie

Alena Truschingerová

alena.truschingerova@gmail.com

+420 733 644 494

Koncepce festivalu - filmová dramaturgie, hosté

Jaroslav Cibulka

cibulka.jar@gmail.com

+420 603 905 203

Fundraising, muž pro všechno

Zdeněk Nanys Zálešák

Mistr kávy a drinků, duše Kyjobaru

Jaroslav Jandora

Grafik, vizuální identita

Zbyněk Ryba


Technická podpora

Michal Rolenc, Tomáš Sytař, Josef Kyněra (Sound44)


Další dobrovolníci

Aneta Horáková, Mikuláš Šťastný, Jana Cutáková